Wyszukiwarka

Polityka prywatności

Firma Prospona Sp. z o.o. szanuje Twoje prawo do prywatności. Na tej stronie znajdziesz nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

Dodanie Receptury do Zbioru receptur, wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem (np. adres e-mail). Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści do ich potrzeb i zainteresowań.

Polityka Prywatności jak również Ciasteczka (ang. cookies)

Szanowni Państwo,mając na uwadze realizowanie umów zawartych pomiędzy Podmiotami gospodarczymi oraz Osobami fizycznymi z którymi Firma PROSPONA sp. z o.o. -KRS 28133, NIP: 7340027800 REGON: 490017950 -(dalej jako: PROSPONA) współpracuje oraz związku ze zmianą przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), PROSPONA informuje,

Że przetwarza dane osobowe powierzone przez Podmioty gospodarcze oraz Osoby fizyczne jedynie w celu realizacji zawartych umów.

Dane te będą powierzane innym podmiotom na zasadach określonych w umowie powierzenia zawartej pomiędzy PROSPONĄ a daną Firmą.

Podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 
Dla wypełnienia obowiązku informacyjnego płynącego z RODO, publikujemy klauzulę informacyjną dotyczącą PROSPONY jako Administratora Danych Osobowych.

Z góry dziękujemy, a w przypadku pytań prosimy o kontakt. Administratorem Danych Osobowych jest PROSPONA sp. z o.o. z siedziba w 33-300 Nowym Sączu ul. Węgierska 11 (dalej jako: PROSPONA) dane kontaktowe: tel. +48 18 443 69 05, e-mail: rodo@prospona.com.pl.

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 roku (dalej: RODO) tj. w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest firma lub osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 
Administrator nie będzie udostępniał danych ani nie będzie przekazywał ich do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Administrator będzie powierzał dane osobowe innym podmiotom na zasadach określonych w umowie powierzenia zawartej pomiędzy PROSPONĄ, a daną Firmą trzecią.

Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu zawartej umowy, maksymalnie przez okres 10 lat po rozwiązaniu umowy (okres terminu przedawnienia roszczeń na podstawie art. 118 KC). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi od organu nadzorczego.

Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Prospona Sp. z o.o. w Nowym Sączu wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych (liczniki odwiedzin) oraz prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.